Inrichtingsplan Nieuweweg Noord

Onderdeel van het totale project is de reconstructie van de Nieuweweg Noord. Op 24 januari 2017 werd aan omwonenden het 'Voorlopig Ontwerp Inrichtingsplan Nieuweweg Noord' gepresenteerd. Tot stand gekomen na een eerste inspraakavond en een aantal ontwerpsessies met belangstellenden.  Tot en met 7 maart 2018 ligt het Ontwerp Inrichtingsplan ter inzage op het gemeentehuis in Veenendaal.

Naar overzicht