Opgelet bij de spoorwegovergang

Voor en na de overweg staan verkeersborden met een verplichte rijrichting ‘rechtdoor’. Dit geldt voor verkeer dat komt uit Veenendaal. Helaas negeert het gemotoriseerd verkeer vaak het verbod om linksaf te slaan. De weg linksaf leidt naar het bezoekerscentrum van Fort aan de Buursteeg en enkele woningen. Omdat links afslaand verkeer de doorstroming belemmert, stagneert de doorstroming vlak voor en zelfs op de overweg. Dit levert gevaarlijke situaties op. 

In de toekomst vervangt de onderdoorgang deze spoorwegovergang. Om de risico’s op een verkeersongeluk nú zoveel mogelijk te verkleinen, is een aantal maatregelen ingezet. Zo hebben we de organisaties van Fort aan de Buursteeg gevraagd om hun routeomschrijving en informatie over de parkeermogelijkheden aan te passen, zowel op hun website als met duidelijke borden naar de grote parkeerplaats. Daarnaast is de politie verzocht om extra te handhaven op het gebodsbord om rechtdoor te rijden. 

Rijdt u op deze weg? Wees dan alert op deze situatie. Respecteer de verkeersborden en houd altijd de spoorwegovergang vrij!

Naar overzicht