Veiligheidsmaatregelen spoorwegovergang

In januari is in de nieuwsbrief en op de website al gemeld dat het verbod om linksaf te slaan bij de spoorwegovergang Nieuweweg Noord-Klompersteeg, door het gemotoriseerd verkeer vaak word genegeerd. Dat leidt tot gevaarlijke situaties, zoals auto’s die moeten wachten op links afslaand verkeer en op de overweg stil komen te staan. Hoewel op deze plek links afslaan altijd al verboden was (en de verkeerssituatie dus eigenlijk hetzelfde is als voorheen), worden er nu, vanwege ieders veiligheid, nieuwe maatregelen genomen. 

Maatregelen

In februari komt er, naast het bord dat er al staat, een extra gebodsbord om recht door te rijden. Deze wordt vóór het spoor geplaatst (komende vanaf Veenendaal). Daarnaast komt er een extra parkeeraanduiding naar Fort aan de Buursteeg. En tot slot wordt de doorgetrokken lijn op de rijbaan opgefrist, zodat het zo goed mogelijk opvalt. Hopelijk neemt de veiligheid voor alle weggebruikers met deze maatregelen toe.  

Naar overzicht