Werkzaamheden fietstunnel

Op 26 augustus start aannemer Schagen Infra in opdracht van provincie Gelderland met de werkzaamheden aan de infrastructuur rondom de fietstunnel. Allereerst wordt 3.000 m3 grond afgegraven om er voor te zorgen dat de fietsers die nu omhoog fietsen naar de spoorwegovergang straks juist naar beneden fietsen, de tunnel in. Nadat de grond is afgegraven, wordt de wegfundering aangebracht en wordt er geasfalteerd. In dezelfde periode wordt ook de loop van de Buursteeg (de toegang naar het Fort) verlegd. De Buursteeg loopt in de nieuwe situatie naast de spoorlijn over de fietstunnel heen. De nieuwe Buursteeg wordt voorzien van klinkerverharding. In een periode van in totaal 5 weken verandert de omgeving van de fietstunnel totaal en ontstaat een nieuwe veilige situatie voor de vele fietsers en voetgangers op deze plek in de Grebbelinie. De werkzaamheden zijn naar verwachting in de eerste week van oktober afgerond. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de fietsroute door de nieuwe tunnel richting Nieuweweg-Noord opengesteld voor fietsers en voetgangers.

Bereikbaarheid Fort a/d Buursteeg
Via een tijdelijke weg die over het parkeerterrein aan de Klompersteeg loopt, blijft de Onderweg bereikbaar voor aanwonenden en fietsers. Bezoekers per auto kunnen de parkeerplaats blijven gebruiken om vervolgens te voet verder te gaan naar het Grebbelinie Bezoekerscentrum. Het Fort blijft ook bereikbaar voor voetgangers en fietsers.

Omleiding fietsverkeer
Fietsers kunnen vanaf 26 augustus tijdelijk geen gebruik meer maken van de route Klompersteeg - Nieuweweg-Noord en vice versa. Het fietsverkeer wordt vanaf de N224 (Renswoude) omgeleid naar de spoorwegonderdoorgang bij De Klomp. Vanaf begin oktober kunnen fietsers gebruik maken van de nieuwe fietstunnel tussen de Klompersteeg en Nieuweweg-Noord.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dinand Klein van Schagen Infra via 06 33 08 71 73 of .

Naar overzicht