Werkzaamheden Nieuweweg-Noord

In opdracht van de gemeente Veenendaal voert KWS Infra werkzaamheden uit om de Nieuweweg-Noord opnieuw in te richten. Hieronder een overzicht van de aankomende werkzaamheden.

Nieuweweg-Noord fase 1 (Arsenaal richting Remise, groen gemarkeerd op de afbeelding)
De rioolwerkzaamheden worden in week 26 (24-30 juni) afgerond met de aansluiting van het nieuwe riool op de bestaande putten in Remise. De percelen aan Remise kunnen op dat moment gebruik maken van de eerder aangelegde puinbaan richting de Nieuweweg-Noord. Voor de bewoners/bedrijven van Nieuweweg-Noord 314b t/m 320 is tijdelijk een doorsteek gemaakt over de parkeerplaats naast de keet van KWS naar de Nieuweweg-Noord.

De komende weken worden de trottoirbanden, parkeervakken en voetpaden aangelegd. De schuine doorsteek richting de Bijenmarkt blijft tijdens deze werkzaamheden beschikbaar. In de week van 15 juli wordt het asfalt aangebracht. Daarna wordt het werkvak opengesteld voor alle verkeer. De precieze datum en informatie over de bereikbaarheid worden nog nader bekend gemaakt.

Fietsverkeer
Vanaf vrijdag 19 juli is de Nieuweweg-Noord weer open voor fietsverkeer. Fietsers worden vanaf dat moment niet meer omgeleid via de Klomp, maar kunnen weer gebruik maken van de route Klompersteeg - Nieuweweg-Noord en vice versa. 

Nieuweweg-Noord fase 2 (Arsenaal richting Voorpoort, roze gemarkeerd op de afbeelding)
Door onvoorziene omstandigheden is besloten de sloop en bouw van de duiker in de Zijdewetering voorlopig uit te stellen tot eind augustus. Dit stelt KWS in de gelegenheid de vervanging van het riool uit te voeren zoals eerder aangegeven. Op maandag 1 juli wordt gestart met het verwijderen van de oude (asfalt)verharding met daaropvolgend de aanleg van het nieuwe riool vanaf Arsenaal. Voor de bereikbaarheid van het werkvak wordt tijdelijk een uitgang gemaakt over de duiker. Deze is bedoeld voor werkverkeer en hulpdiensten. Het is niet mogelijk met de auto door het werkvak te rijden.

Via loopschotten blijven de percelen te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar. De percelen aan de Kerklaan zijn bereikbaar via de ingang van Arsenaal 5. Dit geldt alleen voor
personenauto’s, dus verboden voor vrachtverkeer. In de week van 5 augustus wordt de Nieuweweg-Noord tot en met de Kerklaan weer opengesteld voor het verkeer.

Duiker Zijdewetering
Het slopen van de oude constructie start in de week van 26 augustus. De bouw van de nieuwe constructie duurt tot medio november. 

Afvalinzameling
De huishoudens grenzend aan het werkvak kunnen hun containers voor 7:00 uur, op de dag van ophalen, voor hun woning plaatsen. Vervolgens zorgt KWS er voor dat de containers
op een voor de vuilniswagen bereikbare plaats komen.

KWS App
Op de KWS-app staan de laatste updates over het project. De app is te downloaden via www.kws.nl/app. Met de app blijft u op de hoogte van de werkzaamheden en kunt u contact met KWS opnemen. 

Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze stellen in de app of via een email aan Jeroen Schoppink van KWS (jschoppink@kws.nl). 

 

Naar overzicht