Over dit project

De spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg in Veenendaal komt te vervallen. De reden hiervoor is dat de spoorbomen steeds vaker dicht moeten vanwege een toenemend aantal treinen over het spoor. Dat zorgt voor oponthoud, extra belasting van de omgeving en toenemende onveiligheid. 

De onderdoorgangen zijn nodig om in de toekomst meer treinen over het spoor te kunnen laten rijden en tegelijk de bereikbaarheid en veiligheid te vergroten.

In de nieuwe situatie verandert het volgende:

  • De Nieuweweg-Noord (N418) wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. De weg wordt volledig gereconstrueerd. De fietstunnel wordt tevens een voetgangersverbinding tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het Fort.
  • Omdat de Nieuweweg-Noord niet langer de doorgaande route voor snelverkeer is, wordt Voorpoort doorgetrokken met een spooronderdoorgang voor auto’s.
  • Voorpoort krijgt ten noorden van de auto-onderdoorgang een aansluiting op de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg–West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan.
  • De Klompersteeg-West en de Buursteeg worden verbonden door een aparte brug over het nieuwe fietspad Nieuweweg-Noord heen.

Wist u dat we voor dit project....

18.000 m3 grond ontgraven,
11.000 m3 grond afvoeren (dit zijn 460 vrachtwagens van 24 m3),
2.730 m3 beton storten (210 vrachtwagens van 13 m3),
en 288 ton wapening gebruiken (15 vrachtwagens)?

En nog twee aardige weetjes:
Het gewicht van de spooronderdoorgang Nieuweweg Noord is 815.000 kg.
Het gewicht van de spooronderdoorgang Voorpoort is 1.429.000 kg.

Samenwerking

De aanleg van de spooronderdoorgangen vindt plaats op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland, en de gemeenten Ede, Renswoude en Veenendaal. Het project komt mede voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van de Rijksoverheid. ProRail is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de helft van het project, de betrokken provincies en gemeenten de andere helft. Samen zorgen deze partijen voor de twee onderdoorgangen en aanpassing van de wegen in het gebied.

Samenwerkingspartners